Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina będącej komórką organizacyjną Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina będącej komórką organizacyjną Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe

znak sprawy: CZPMP-4240-8/21

Warunki Konkursu Ofert:  konkurs warunki CZPMP-4240_8_21

Formularz Oferty: zal_oferta_CZPMP_4240_8_21

Data ogłoszenia – 13 sierpnia 2021

Rozstrzygnięcie Konkursu Rozstrzygnicie MP 1-21

Data publikacji: 23 sierpnia 2021

Skip to content