Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na

“Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii”

znak sprawy: OP-4240-6/19

Warunki Konkursu Ofert 6_19

Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu rozstrzygniecie 6-19Data publikacji: 29 kwietnia 2019 r.

Skip to content