Teatr w Szpitalu front

Ogłoszenie o konkursie ofert na na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy:  OP-4240-22/21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_22_21

Warunki Konkursu ofert (załączniki): Warunki_Konkursu_Ofert_Pielegniarki_22_21_zalaczniki

Data publikacji: 21 października 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

Data publikacji: 27 październik 2021 r.

Skip to content