Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży.

Znak sprawy: OP-4240-19/22

Warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Data publikacji 22 czerwca 2022

Skip to content