Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychoterapii indywidualnej udzielanych przez psychologa

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychoterapii indywidualnej udzielanych przez psychologa

Znak sprawy: OP-4240-20/22

Warunki konkursu ofert

Data publikacji: 28 czerwca 2022

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie 20-2022

Data publikacji: 7 lipca 2022 r.

Skip to content