Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówienina świadczenie zdrowtotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Stanów Abstynencyjnych

Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówiena na świadczenie zdrowtotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Stanów Abstynencyjnych.

Znak sprawy: OP-4240-23/21

Ogłoszenie o Konkursie: WKO 23-21

Warunki Konkursu Ofert: 23_21_Warunki Konkursu Ofert

Data Publikacji: 8 listopada 2021 r.

Unieważnienie Konkursu: SKM_C25821111515100 Unieważnienie konkursu 23-21

Data publikacji: 15 listopada 2021 r.

Skip to content