Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Znak sprawy: OP-4240-23/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_23_22

Formularz Oferty: Formularz oferty 23_22

Data publikacji: 19 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie _23_22

Data publikacji: 2 sierpnia 2022 r

 

Skip to content