Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na  świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego  

Konkurs na udzielenie zamówienia na  świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego  

w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe

 Znak sprawy: CZP-MP -4240-5/21

Warunki Konkursu Ofert: WKO CZP 5-21

Formularz oferty: ZAL. OFERTA_CZP_5_21_OPMP

Data publikacji: 2 czerwca 2021 r.

Unieważnienie: Ogłoszenie o unieważnieniu_CZPMP_4240_5_21

Data publikacji: 18 czerwca 2021 r.

Skip to content