Ogłoszenie o konkursie ofert, na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert, na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-2/22

Warunki Konkursu Ofert: SKM_C258_Ap22030310041

Formularz Oferty: FormularzOferty_02_22

Data Publikacji: 3 marca 2022 r.

Skip to content