Tył budynku

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-8/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_08_22

Formularz Oferty: Formularz_08_22

Data publikacji: 5 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygniecie: Rozstrzygniecie_8_22

Data publikacji: 20 kwietnia 2022 r.

Skip to content