Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-32/21

Ogłoszenie o konkursie: ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja Konkursowa: Warunki_Konkursu_Ofert_Pielegniarki_32_21

Data publikacji:  15 grudnia 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu: Rozstrzygnięcie 32-21

Data publikacji: 4 stycznia 2022 r.

Skip to content