Elewacja

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-28/21

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie o konkursie 28-21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu ofert 28-21

Data publikacji: 7 grudnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygniecie 28-21

Data publikacji: 13 grudnia 2021 r.

Skip to content