Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Znak sprawy: OP-4240-16/22

Warunki Konkursu Ofert

Formularz ofertowy

Data publikacji : 6 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Data publikacji: 17 czerwca 2022

 

Skip to content