Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa

   Znak: CZP-MP -4240-4/20

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Zespole Leczenia Środowiskowego Myślenice

Warunki Konkursu Ofert WKO_dwa pakiety ZLS_MY

Data ogłoszenia:  15 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na pytanie Zapytanie do konkursu 4-20

data publikacji: 18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu: Rozstrzygniecie 4-20

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2020 r.

Skip to content