Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego na rzecz pensjonariuszy domów pomocy społecznej

Znak sprawy: OP-4240-36/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO 36-22

Data publikacji: 18 listopada 2022 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie 36-22

Data publikacji: 2 grudnia 2022 r.

Skip to content