Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Warunki Konkursu Ofert:Warunki_Konkursu_Ofert_OP_4240_8_20

Znak sprawy: OP-4240-8/20

Data publikacji: 8 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert:Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert

Data publikacji: 17 lipca 2020 r.

Skip to content