Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina   

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina   

Znak sprawy: CZP-MP- -4240-2/21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert MP2-21

Formularz oferty: formularz ofertyCZP_2_21

Data publikacji: 28 maja 2021 r.

Rozstrzygniecie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu_CZPMP_4240_2_21

Data publikacji: 18 czerwca 2021 r.

Skip to content