Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego.

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_OP_4240_12_20

Znak Sprawy: OP-4240-12/20

Data publikacji 25 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: Ogloszenie uniewaznienie

Data publikacji: 3 września 2020 r.

Skip to content