Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć i/lub w oddziałach stacjonarnych Szpitala Babińskiego

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć i/lub w oddziałach stacjonarnych Szpitala Babińskiego

Warunki Konkursu Ofert: 20200123_WKO_dyżury_lekarskie

Znak sprawy: OP4240-2/20

Data publikacji: 23 stycznia 2020 r.