Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradniach zdrowia psychicznego / w zespole leczenia środowiskowego, zlokalizowanych w powiecie myślenickim oraz w gminach: Skawina, Mogilany i Świątniki

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradniach zdrowia psychicznego / w zespole leczenia środowiskowego, zlokalizowanych w powiecie myślenickim oraz w gminach: Skawina, Mogilany i Świątniki.

Znak sprawy: OP-4240-4/2020

Data publikacji 06.04.2020 14:35 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu

Załączniki:

konkurs_WKO_0P_4240_4_20

konkurs_WKO_zal_1_3_4_5

konkurs_WKO_zal_2_Umowa podwykonawstwaCZP

Kopia umowa_Zał_1_Harmonogramy_miejsce udzielania świadczeń

Kopia umowa_Zał_3_Wykaz personelu

Kopia umowa_Zał_4_zał. wniosek o zmianę składu osobowego Personelu Podwykonawcy

Kopia umowa_Zał_6_Plan rzeczowo-fin.

Kopia umowa_Zał_10_6_do_PB-08_01_lista_systemow_i_archiwizacji

Kopia umowa_Zał_10_9_do_PB-08_01_Rejestr_licencji_i_oprogramowania

umowa_Zał_5_wniosek o uruchomienie konta i przyznanie uprawnień w medycznym systemie informatycznym Eskulap

umowa_Zał_8_Wniosek o odebranie uprawnień do medycznego systemu informatycznego Eskulap-1

umowa_Zał_9_wzór_um_przetwarz_danych

umowa_Zał_10_1_do_P-08_01_Podst_zasady_bezp_informacji_i_ochr_danych_osob-1

umowa_Zał_10_2_do_P-08_01_Kategorie_incydentow_i_miejsca__ich_zglaszania-3

umowa_Zał_10_3_do_P-08_01_Wzor_oswiadczenia-1umowa_

Zał_10_4.1_do_PB-08_01_Odebranie_uprawnienumowa_

Zał_10_4_do_PB-08_01_Wniosek_o_zalozenie-aktualizacje_konta

umowa_Zał_10_5_do_PB-08_01_Prawa_dostepu_do_systemow

umowa_Zał_10_7_do_PB-08_01_Raport_z_testu_kopii

umowa_Zał_10_8_do_PB-08_01_Protokol_i_rejestr_likwidacji_danych

umowa_Zał_10_8_do_PB-08_01_Protokol_i_rejestr_likwidacji_danych umowa_Zał_10_10_do_PB-08_01_Standard_stacji_roboczej

umowa_Zał_10_11_do_PB-08_01_Schemat_sieci_szkieletowej

umowa_Zał_10_12_do_PB-08_01_Zgloszenie_naruszenia_danych

umowa_Zał_10_13_do_PB-08_01_Klauzula_informacyjna

umowa_Zał_10_14_do_PB-08_01_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowychumowa_Zał_10_PB-08_01_PBTI

Kopia umowa_Załącznik nr 7-1

umowa_Zał_10_PB-08_01_PBTI-3

Data publikacji: 13 marca 2020 r.

1

Skip to content