Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego

Numer sprawy: OP-4240-5/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_05_22

Formularz Oferty: FormularzOferty_05_22

Data publikacji: 16 marca 2022 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie_05_22

Data Publikacji 30 marca 2022 r.

Skip to content