Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego.

Znak sprawy: OP-4240-9/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_09_22

Formularz Oferty: Formularz_09_22

Data publikacji: 8 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygniecie_09_22

Data publikacji: 14 kwietnia 2022 r.

 

Skip to content