Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegające na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej Pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegające na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej Pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-27/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_27_22

Formularz Oferty: Formularz_27_22

Data Publikacji: 11 sierpnia 2022 r.

Skip to content