konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-11/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_11_22 WKO_11_22

Formularz oferty: FormularzOferty_11_22

Data publikacji: 26 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie 11-22

Data ogłoszenia; 11 maja 2022 r.

Skip to content