Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_13_20

Znak Sprawy: OP-4240-13/20

Data publikacji: 27 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie: Roztrzygniecie

Data publikacji: 15 września 2020 r.

Skip to content