Slider1 Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap Czytaj więcej Slide Jak zapobiegać zakażeniu? Slide WSTRZYMANE ODWIEDZINY PACJENTÓW SZPITALA BABIŃSKIEGO ORAZ PRZYJĘCIA PLANOWE Od dnia 9 marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie epidemiczne do odwołania wstrzymane zostają odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz przyjęcia planowe, które nie spełniają kryterium przyjęć pilnych. Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie internetowej Szpitala Klinicznego im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Szanowni Państwo,

na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo najważniejsze i najbardziej potrzebne  informacje na temat działalności Szpitala. W niniejszym teście znajdują się linki do poszczególnych zagadnień i obszarów działalności – to droga „na sktóty” do konkretnych informacji.

Poniżej – po nazwą  Początek znajdują się informacje o działalności medycznej Szpitala, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży, a wiec: leczenia stacjonarnego, leczenia dziennego, ambulatoryjnego, oraz środowiskowego, a także innych jednostek: Izby Przyjęć, Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, Interdyscyplinarnego Centrum Terapii oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Szpitalu. A także aktualne informacje oraz opisy prowadzonych przez  Szpital projektów, działalności edukacyjnej oraz badawczej.  Można tu także napisać do nas maila i obejrzeć filmy o wybranych aspektach działalności Szpitala oraz o jego historii.

Na kolejnych podstronach prezentujemy:

W dziale O Szpitalu znajdują się informacje o Szpitalu  dotyczące misji statusu prawnego i strategii, Dyrekcji i Rady Społecznej Szpitala, Administracji, ponad stuletniej historii, dziedzictwa i sztuki oraz  organizowanych tu  wystaw, w tym stałej wystawy “Uważaj na głowę”.

W dziale Pacjent i Rodzina umieszczone zostały informacje ważne dla pacjentów ich Rodzin i Bliskich, w tym: mapę terenu Zabytkowego Zespołu Szpitalno-Parkowego, informacje o przyjęciu i pobycie na oddziałach stacjonarnych, działalności leczniczej i jednostkach medycznych,  regulacjach prawnych i działaniach rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznegomożliwości uzyskania kopii lub wypisów z dokumentacji medycznejwsparciu w tym wsparciu duchowym oraz możliwość e-rejestracji

Zakładka zatytułowana Praca zawiera informacje o ofertach pracy oraz o konkursach na stanowiska

W zakładce Zamówienia publiczne znajdują się odpowiednio plan postępowań na dany rok, przekierowanie do zamówień publikowanych na stronie BIP Szpitala, lista zamówień do 30.000 Euro, Ogłoszenia o sprzedaży aktywów, ogłoszenia o konkursach, informacje o Projektach realizowanych przez Szpital 

Na ostatniej podstronie Kontakty znajda Państwo listę najważniejszych kontaktów oraz formularz pozwalający zadać nam pytania, a także zgłosić uwagi do strony o co bardzo prosimy, bo nic tak nie poprawia strony jak sugestie jej użytkowników.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami na temat Szpitala.

Szanowni Państwo
Darczyńcy Szpitala Babińskiego

Szanowni Państwo,

W trudnym dla nas wszystkich czasie szczególne znaczenie mają dla nas, przekazywane z odruchu serca, dary i wyrazy wsparcia. Jako pracownicy Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie pragniemy serdecznie i gorąco podziękować wszystkim, którzy w bardzo różny sposób okazali nam swoją pomoc. Otrzymaliśmy sprzęt ochrony osobistej – tak bardzo nam potrzebne maseczki czy przyłbice i inne środki ochrony osobistej. Takie dary umacniają nasze poczucie bezpieczeństwa, bo przecież wszyscy boimy się zakażenia, nie tylko siebie i naszych pacjentów, ale też naszych bliskich i kolegów. Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy posiłki, napoje i spożywcze produkty regenerujące. Dziękujemy za to wszystko, co tej pory dostarczyły nam firmy, restauracje i osoby prywatne świadomi, że i nasi Darczyńcy pełni są niepokoju o siebie i los swoich bliskich, a także swoich przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,
Prosimy abyście pamiętali, że Wasze wsparcie jest dla nas bezcenne, bo oprócz konkretnego wymiaru, pomaga nam w naszej pracy, umacnia nas w wierze w dobro, w ludzką życzliwość i solidarność, której wszyscy tak bardzo potrzebujemy w czasach tej wielkiej niepewności z jaką przychodzi nam się mierzyć.

Wszystkim Państwu z serca dziękujemy i życzymy zdrowia, nadziei, a także odnajdywania radości, płynącej z poczucia, że czynicie dobro.

Informacje o zmianach w działalności Szpitala związanych w epidemią koronawirusa COVID-19

W sytuacji zagrożenia epidemią wywołaną przez korona wirusa COVID-19 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego wprowadza niewielkie zmiany i modyfikacje w działalności. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia Pracowników i Pacjentów. W związku z tym:

Ładowanie blogach...

Misja Szpitala

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W szesnastu oddziałach stacjonarnych, ośmiu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego oraz ośmiu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz ambulatoryjnych i dziennych (ponad 100.000 rocznie).

Od ponad stu lat służymy mieszkańcom regionu a także innych części Polski oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Od 12 marca do odwołania wstrzymane zostały odwiedziny rodzin i bliskich u osób hospitalizowanych w Szpitalu.

Jednostki medyczne

Rodzaje jednostek medycznych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Projekty. Edukacja. Badania.

Projekty infrastrukturalne
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie czyni starania prowadzące do pozyskania środków na realizację projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych, naukowo – badawczych. Dotychczas zrealizowano kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków administracji terenowej, centralnej, jak i środków unijnych.

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju
Ośrodek powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, jako jednostka, która ma koordynować rozproszoną dotąd działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki.

Specjalizacje. Kursy. Szkolenia
Specjalizacja z psychologii klinicznej w Szpitalu Babińskiego trwa 4 lata i prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r.  Szpital prowadzi ją we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Badania Kliniczne i badania do prac dyplomowych
W celu przeprowadzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie konieczne jest podpisanie ze szpitalem stosownej umowy według procedur.
W celu sprawnego zawarcia umowy o przeprowadzenie badania klinicznego Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju zaprasza do zapoznania się z zasadami rozpoczęcia negocjacji umowy o badanie kliniczne.

Badania do prac dyplomowych

W przypadku wykonywania badań na potrzeby przygotowywanych prac dyplomowych niezbędne sa nastepujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z uczelni (potwierdzające status studenta, temat pracy, krótki opis pracy, dane promotora),
  • wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony i podpisany przez studenta – wniosek do pobrania, wniosek_o_przeprowadzenie_badania-1-4 (4)
  • zgoda na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony przez studenta w dwóch egzemplarzach (jeden dla szpitala, drugi dla studenta). Dodatkowo student ma obowiązek uzyskać wskazane w treści formularza zgody kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, w których zamierza prowadzić badanie – zgoda do pobrania zzgoda_na_przeprowadzenie_badania-4 (8)

Powyższe dokumenty należy złożyć w Kancelarii Szpitala (Budynek nr 28 – Willa Dyrektora). Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.

Rozpoczęcie badania będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Szpitala.

UWAGA: Po zakończeniu badania należy złożyć egzemplarz pracy w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: oebr@babinski.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem OEBR (bud. nr 14 Centrum Terapii) tel. (12) 6524 467, e-mail: oebr@babinski.pl.

Wole miejsce do wykorzystania 

Lokalizacja

Zawsze z myślą o Pacjentach

Szpital w obiektywie

 

Depresja

 

 

100 lat Szpitala Babińskiego

 

 

Pierwsza Konferencja Naukowa Szpitala Babińskiego

 

 

Rola Szpitala im J Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej oraz rozwój lecznictwa środowiskowego

 

Szpital Psychiatryczny – wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów