Misja Szpitala

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W siedemnastu oddziałach stacjonarnych, sześciu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego i sześciu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz ambulatoryjnych i dziennych (około 85.000 rocznie).

Od stu lat służymy mieszkańców regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Godziny odwiedzin

Opieka nad pacjentami, każdego dnia tygodnia

 

Poniedziałek – Piątek 12:30 – 19:00
Sobota 10:00 – 18:30
Niedziela 10:00 – 18:30

Jednostki medyczne

Rodzaje jednostek medycznych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Projekty. Edukacja. Badania.

Projekty infrastrukturalne
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie czyni starania prowadzące do pozyskania środków na realizację projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych, naukowo – badawczych. Dotychczas zrealizowano kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków administracji terenowej, centralnej, jak i środków unijnych.

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju
Ośrodek powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, jako jednostka, która ma koordynować rozproszoną dotąd działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki.

Specjalizacje. Kursy. Szkolenia
Specjalizacja z psychologii klinicznej w Szpitalu Babińskiego trwa 4 lata i prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r.  Szpital prowadzi ją we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Staże. Praktyki. Wolontariat
Staże podyplomowe dla lekarzy.
Staże specjalizacyjne dla lekarzy.
Praktyki studenckie dla studentów IV i V roku studiów psychologii.
Wolontariat dla absolwentów psychologii.

Badania Kliniczne i badania do prac dyplomowych
W celu przeprowadzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie konieczne jest podpisanie ze szpitalem stosownej umowy według procedur.
W celu sprawnego zawarcia umowy o przeprowadzenie badania klinicznego Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju zaprasza do zapoznania się z zasadami rozpoczęcia negocjacji umowy o badanie kliniczne.

Wole miejsce do wykorzystania 

Lokalizacja

Zawsze z myślą o Pacjentach

Szpital w obiektywie

 

Depresja

 

 

 

 

100 lat Szpitala Babińskiego

 

 

 

 

Pierwsza Konferencja Naukowa Szpitala Babińskiego

 

 

 

 

Rola Szpitala im J Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej oraz rozwój lecznictwa środowiskowego

 

 

 

Szpital Psychiatryczny – wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów