Misja Szpitala

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W szesnastu oddziałach stacjonarnych, ośmiu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego oraz ośmiu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz ambulatoryjnych i dziennych (ponad 100.000 rocznie).

Od ponad stu lat służymy mieszkańcom regionu a także innych części Polski oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Godziny odwiedzin

Opieka nad pacjentami, każdego dnia tygodnia

 

Poniedziałek – Piątek 12:30 – 19:00
Sobota 10:00 – 18:30
Niedziela 10:00 – 18:30

Jednostki medyczne

Rodzaje jednostek medycznych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Projekty. Edukacja. Badania.

Projekty infrastrukturalne
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie czyni starania prowadzące do pozyskania środków na realizację projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych, naukowo – badawczych. Dotychczas zrealizowano kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków administracji terenowej, centralnej, jak i środków unijnych.

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju
Ośrodek powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, jako jednostka, która ma koordynować rozproszoną dotąd działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki.

Specjalizacje. Kursy. Szkolenia
Specjalizacja z psychologii klinicznej w Szpitalu Babińskiego trwa 4 lata i prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r.  Szpital prowadzi ją we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Staże. Praktyki. Wolontariat
Staże podyplomowe dla lekarzy.
Staże specjalizacyjne dla lekarzy.
Praktyki studenckie dla studentów IV i V roku studiów psychologii.
Wolontariat dla absolwentów psychologii.

Badania Kliniczne i badania do prac dyplomowych
W celu przeprowadzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie konieczne jest podpisanie ze szpitalem stosownej umowy według procedur.
W celu sprawnego zawarcia umowy o przeprowadzenie badania klinicznego Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju zaprasza do zapoznania się z zasadami rozpoczęcia negocjacji umowy o badanie kliniczne.

Badania do prac dyplomowych

W przypadku wykonywania badań na potrzeby przygotowywanych prac dyplomowych niezbędne sa nastepujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z uczelni (potwierdzające status studenta, temat pracy, krótki opis pracy, dane promotora),
  • wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony i podpisany przez studenta – wniosek do pobrania, wniosek_o_przeprowadzenie_badania-1-4 (4)
  • zgoda na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony przez studenta w dwóch egzemplarzach (jeden dla szpitala, drugi dla studenta). Dodatkowo student ma obowiązek uzyskać wskazane w treści formularza zgody kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, w których zamierza prowadzić badanie – zgoda do pobrania zzgoda_na_przeprowadzenie_badania-4 (8)

Powyższe dokumenty należy złożyć w Kancelarii Szpitala (Budynek nr 28 – Willa Dyrektora). Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.

Rozpoczęcie badania będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Szpitala.

UWAGA: Po zakończeniu badania należy złożyć egzemplarz pracy w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: oebr@babinski.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem OEBR (bud. nr 14 Centrum Terapii) tel. (12) 6524 467, e-mail: oebr@babinski.pl.

Wole miejsce do wykorzystania 

Lokalizacja

Zawsze z myślą o Pacjentach

Szpital w obiektywie

 

Depresja

 

 

 

100 lat Szpitala Babińskiego

 

 

 

Pierwsza Konferencja Naukowa Szpitala Babińskiego

 

 

 

Rola Szpitala im J Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej oraz rozwój lecznictwa środowiskowego

 

 

Szpital Psychiatryczny – wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów