Misja

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzaleznionych. W siedemnastu oddziałach stacjonarnych, sześciu oddziałach opieki dziennej, ośmiu zespołach leczenia środowiskowego i szesciu poradniach pomagamy miesięcznie ponad 1200 Pacjentom.

Od prawie stu lat służymy mieszkańców regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie: szczycimy się stosowaniem nowoczesnych metod leczenia i możliwością kompleksowych świadczeń zdrowotnych.

Naszym celem jest praca w służbie dobra i piękna w następnym stuleciu działania Szpitala.