Zamówienia zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zamówienia zamieszczone w Bazie konkurencyjności   Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług…

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi…

inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi…

Świadczenie usług cateringowych w Krakowie

Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofertprzy realizacji zadania z…

Skip to content