XXX SYMPOZJUM POLSKO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE W DNIACH OD 26 DO 28 WRZEŚNIA 2019 R.

XXX SYMPOZJUM

POLSKO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE W DNIACH OD  26 DO 28 WRZEŚNIA 2019 R. 

 

Już po raz trzydziesty spotkają się psychiatrzy z Polski i z Niemiec, by wspólnie dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i problemach zdrowia psychicznego. Będzie to sposobność  do  spojrzenia wstecz i podsumowania trzech dekad wzajemnych kontaktów i budowania współpracy, ale także okazja, by wybiec w przyszłość kreśląc wizję dalszych działań. Sympozjum,  odbędzie się w Warszawie od 26 do 28 września 2019 roku, a jego gospodarzem będzie pani prof. dr hab. Maria Załuska.

Stolica państwa zawsze daje szansę na kontakt ze światem polityki, ale też przyjrzenia się zmianom w modelach organizacyjnych polskiej psychiatrii. To one decydują po części o odpowiedzi na wyzwania, które niesie teraźniejszość. Bo chociaż od czasu powstania Towarzystwa zmieniły się okoliczności i warunki polsko-niemieckiej współpracy, tak jak przez 30 lat zmieniły się i Polska i Niemcy, nie zmieniły się jego cele. Są to stale i niezmiennie, odpowiedzialność za chorych psychicznie, przestrzeganie ich niezbywalnych praw, rozwój psychiatrii zorientowanej na osobę ludzką, szacunek dla godności, woli i indywidualności każdego człowieka. To szczególnie ważne w kontekście okrutnych doświadczeń przeszłości, które były impulsem do powstania Towarzystwa przed 30-tu laty. Stąd dbałość o  pamięć o dramatycznych wydarzeniach okresu narodowego socjalizmu, która nadal pozostaje jednym z głównych celów działalności Towarzystwa.

Kolejnym celem jest budowanie współpracy – tej bezpośredniej, dwustronnej między ośrodkami psychiatrycznymi w obu państwach, pomiędzy ich pracownikami (ze wszystkich grup zawodowych) oraz wspieranie tych inicjatywy w ośrodkach, które mają na celu poprawę opieki psychiatrycznej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych psychicznie. Towarzystwo organizuje coroczne sympozja, które odbywają się na przemian w Niemczech i w Polsce.

Tegoroczne Sympozjum – „Psychiatria w czasach społecznej niepewności”

           Obecnie z różnych powodów, w cywilizacji Zachodu, także w Polsce i  w Niemczech, pojawiło się poczucie społecznej niepewności. Składają się na to najprawdopodobniej zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, egzystencjalnym (zawieszenie, rozmycie pojęcia prawdy), politycznym, jak i te związane z charakterem języka, którym się komunikujemy. Uczestnicy będą się zastanawiali nad tymi zjawiskami z różnych perspektyw, a także będą próbowali znaleźć odpowiedzi na trudności, które niosą nasze czasy.

Wystąpienia inaugurujące wygłosi dr hab. Katarzyna Kłosińska językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego („Język w czasach niepewności”). W kolejnych dniach Sympozjum uczestnicy dyskutować będą na temat wpływu czasów niepewności na dzieci i młodzież, a także dorosłych dotkniętych kryzysem psychicznym, ich rodzin i profesjonalistów. Zajmiemy  się także problematyką regionalnych modeli opieki psychiatrycznej w Polsce i w Niemczech, a także spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Co psychiatria może dać społeczeństwu w czasach niepewności?”

Więcej informacji na temat XXX Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego znaleźć można na stronie Towarzystwa http://www.p-ntzp.com/ oraz na stronie https://www.facebook.com/PNTZP/. 

Formularz Zgłoszeniowy – Zgloszenie xxx SYMPOZJUM P-NTZP Warszawa 2019

Program Sympozjumprogram_Warszawa_PL_19062019-1

Skip to content