WYKŁAD DR DAMIANA LESZCZYŃSKIEGO W TOWARZYSTWIE LEKARSKIM KRAKOWSKIM 28 lutego 2018 r. godz. 17.00 Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego ul. Radziwiłłowska 4

Z dumą informujemy,

że w dniu 28 lutego 2018 r. lekarz naszego Szpitala

pan dr Damian Lesczyński

wygłosi w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim wykład zatytułowany

„Władysław Stryjeński – zasłużony krakowski lekarz psychiatra”

poczatek zebrania, które poprowadzi pan prof. dr hab. Igor Gościński

o godz. 17.00 w siedzibie Towarzysztwa Lekarskiego Krakowskiego

przy ul. Radziwiłłowskiej 4