Grupa wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie

Już od trzech lat w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego działa grupa wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie. Ma ona charakter ambulatoryjny. Uczestnicy mogą uzyskać informacje pomagające w radzeniu sobie z chorobą osoby bliskiej, pomoc psychologiczną, a także informacje o mechanizmach chorowania. Uczestnicy dzielą się także własnymi doświadczeniami z radzenia sobie w relacjach z bliską osoba, która przeżywa kryzys lub kryzysy psychiczne.

Spotkania grupy odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w budynku Oddziału 6A między godziną 16.00 a 18.00.

Telefon kontaktowy 12 65 24 283 czynny jest dni powszednie między 9.00 a 15.00.

Grupa wsparcia dla pacjentów po kryzysach psychotycznych pozostających w opiece Poradni Zdrowia Psychicznego

Jak odnaleźć się w codziennym życiu po hospitalizacji spowodowanej kryzysem psychotycznym? Jak utrzymywać stabilną formę psychiczną? Jak radzić sobie z chorobą tak, aby nie pojawiały się jej nawroty? To tylko niektóre cele działającej w Szpitalu Babińskiego grupy wsparcia dla osób po kryzysach psychotycznych. Uczestnictwo w grupie stanowi ważne uzupełnienie dla regularnych wizyt w poradniach zdrowa psychicznego, gdzie w trakcie konsultacji u lekarza specjalisty, osoby te otrzymują między innymi porady oraz recepty na leki dostosowane do aktualnego stanu zdrowia.

Zachęcamy osoby po kryzysach psychotycznych do udziału – kwalifikacje odbywają się we wtorki o godz. 13.30 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Terapii Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (bud. Nr 14).

Prowadzona przez lekarza i psychologa klinicznego grupa wsparcia umożliwia utrzymanie poczucia stabilności, kontakt z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, dzielenie się swoimi doświadczeniami, naukę dialogu czy możliwość udzielania pomocy innym dzięki własnym doświadczeniom. Dodatkowo uczestnictwo w grupie to nierzdako jedno z nielicznych miejsc gdzie osoby po kryzysach mogą liczyć na akceptację i zrozumienie. Ułatwia to w znacznym stopniu proces utrzymywania remisji choroby oraz zdrowienia i powrót do pełnienia ról społecznych. Uczestnicy mogą tutaj opowiedzieć o swoich kłopotach, ale też o sukcesach.

Regularność i systematyczność spotkań – każdy wtorek o godz. 14.00 – pozwala na nadanie rytmu wyznaczanie sobie kolejnych celów działania.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w Poradni Zdrowia psychicznego znajdującej się w Szpitalu Babińskiego w pawilonie 7B (tel. 12 65 24 570). Rejestracja w tej poradni nie koliduje ze stałym leczeniem ambulatoryjnym, z którego korzystają osoby uczestniczące w spotkaniach grupy wsparcia w innych poradniach zdrowia psychicznego prowadzonych przez Szpital (w Krakowie Krowodrzy – ul. Mehoffera 10, w Nowej Hucie – Os. Centrum B 11A, w Skawinie – ul. Ks. J. Popiełuszki 17 czy w Myślenicach – ul. Drogowców 5). Grupa Wsparcia otwarta jest także dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, w których opiekę ambulatoryjną prowadzą lekarze specjaliści Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Terapii
(budynek nr 14 – na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie -Kobierzynie)

 

Opieka duszpasterska 

Pacjenci mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Na terenie Szpitala funkcjonuje świątynia wyznania rzymskokatolickiego: Rektorat Matki Bożej Częstochowskiej. 

Msze Święte w dni powszednie o godz. 15:30
Msze Święte w niedziele i święta o godz. 9:00 i 16:00

Różaniec codziennie o godz. 15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 14:45

Odpust: 26 sierpnia.

Spowiedź Święta: pół godziny przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria czynna jest po każdej Mszy Świętej od poniedziałku do soboty.

W strukturze Interdysyplinarnego Centrum Terapii działa także Zespół Wsparcia Duchowego, które oferuje poradnictwo dotyczące sfery duchowej dla pacjentów Szpitala i ich rodzin, a także zajęcia relaksacyjne oraz wsparcie  grup chętnych pacjentów do udziału w Mszach Św. celebrowanych w szpitalnym Kościele. W soboty Terapeutki pracujace w Zespole wsparcia   oferują w Kaplicy Szpitala dwuczęściowe zajęcia, oddzielone od siebie krótką przerwą (w godzinach 10:45-12:00). Pierwsza część to zajęcia relaksacyjne otwarte dla wszystkich pacjentów bez względu na wyznanie, oparte na zmodyfikowanej metodzie wypracowanej przez dr Herberta Bensona i jego zespół w Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital w Bostonie, USA.  W czasie trwania sobotnich zajęć  pacjenci mogą umówić się z jedną z terapeutek na rozmowę indywidualną. Spotkania indywidualne mają miejsce w pokoju kancelarii Kaplicy Szpitala.

Szpital podpisał także umowę z Parafią Prawosławną p.w. Zaśnięcia Najświetszej Maryi Panny w Krakowie w zakresie opieki duszpasterskiej na osobami Wyznania Prawosławnego. Chęć skorzystania z takiej opieki należy zgłosić na Oddziale.

 

 

 

 

Skip to content