WERNISAŻ WYSTAWY „KAPLICZKI. DROGOWSKAZY ŻYCIA” – GALERIA CENTRUM BUDYNEK NR 14 CZWARTEK 28 CZERWCA 2018 R. GODZ. 13.00

WERNISAŻ WYSTAWY „KAPLICZKI. DROGOWSKAZY ŻYCIA”

GALERIA CENTRUM BUDYNEK NR 14

CZWARTEK 28 CZERWCA 2018 R. GODZ. 13.00

GALERIA CENTRUM  zlokalizowana w Interedyscyplinarnym Centrum Terapii

serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy

„KAPLICZKI. DROGOWSKAZY ŻYCIA”

wernisaz odbedzie się we czwartek 28 czerwca 2018 r. o godz. 13..oo

w siedzibie Galerii Centrum w Budynku XIV

AUTORAMI „KAPLICZEK” SĄ PACJENCI UCZESTNICZACY W TERAPII KREATYWNEJ

ODBYWAJĄCEJ SIĘ W PRACOWNI CERAMICZNEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM TERAPII

Pracownia garncarska mieszcz¹ca siê w piwnicy Centrum Terapii Zajęciowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Babiñskiego przedstawia małą wystawę o małych glinianych kapliczkach. Mottem wystawy są słowa:” Bogu na chwałę , cierpiącym na pociechę , błądzącym jako drogowskaz.” Prace powstały na przełomie lat 2017- 2018, początkowo miały być tylko przydrożnymi kapliczkami, wspomnieniami minionego lata. Z czasem uwidoczniłą się ich terapeutyczna forma wyrazu dając obraz duchowych stanów i pragnień. Autorzy podjęli temat kierując się nie tylko względami religijnymi, ale także istotnymi dla nich wartościami duchowymi. Glina stała się doskonałym materiałem do przenoszenia tych doznań – jak mówimy w pracowni – jest cierpliwa, relaksująca, w sposób doskonały wydobywa emocje na zewnątrz. To przecież jedna z pierwszych
materii , z jaką człowiek miał do czynienia, od  zarania dziejów. Stąd nasz pomysł, by niezwykłe prace naszych niezwykłych uczestników wydobyć z podziemia pracowni i pokazać szerszemu gronu. Wierzymy , że na to zasługują. Forma prac zyskała pełnię urody dzięki oprawie wykonanej w Warsztatach Terapii Zajęciowej działajacych przy tutejszym Szpitalu. Prace można kupić (informacje tel. 12/ 6524546)/