WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK

SZPITALA KLINICZNEGO

IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117) oraz zgodnie z decyzją Dyrektora Szpitala 

dzień 12 listopada 2018 r. jest wprawdzie dniem wolnym od pracy,

jednak stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, który mówi,iż :

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.”.

w celu zapewnienia realizacji powyższego postanowienia

dzień 12 listopada 2018 r.

jest dniem pracy dla następujących komórek organizacyjnych:

Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołów Leczenia Środowiskowego i  Oddziałów Dziennych.

Praca w pozostałych komórkach organizacyjnych odbywa się tak jak w dni ustawowo wolne od pracy.

Jednostki organizacyjne  Szpitala wykonujące przyjęcia w trybie planowym zagwarantują  realizację świadczeń Pacjentom, którzy mają ustalony termin przyjęcia lub kwalifikacji do przyjęcia na dzień 12 listopada 2018 r.