Trwa rewitalizacja parku w zabytkowym Zespole Szpitalno-Parkowym w Kobierzynie

REWITALIZACJA PARKU W ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM W KOBIERZYNIE.

 DZIĘKI FIRMIE STRABAG – WYKONAWCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

– ZASADZONE ZOSTANIE BLISKO 1200 DRZEW I KRZEWÓW

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, kto wycina drzewa w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi zobowiązany jest do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

Firma STRABAG realizująca  na terenie Krakowa inwestycję modernizacji linii kolejowej, w perspektywie do 2021 r. ma obowiązek nasadzić ustaloną ilość drzew. Firma nawiązała współpracę ze spółką Małopolskie Parki Przemysłowe  administrującą terenem Zespołu Szpitalno-Parkowego w Krakowie Kobierzynie.  Firma zaproponowała, aby drzewa i krzewy, które musi posadzić w zamian za te wycięte pod nowe linie kolejowe przyczyniły się do rewitalizacji stuletniego  kobierzyńskiego parku.

Opracowany został plan współpracy obejmujący przekazanie przez Spółkę MPP informacji o potrzebach w zakresie nasadzeń oraz mapy terenu, przygotowanie przez Firmę planu – szczegółowego projektu oraz jego realizacji. Założeniem jest przywrócenie pierwotnego, historycznego układu zieleni.  Projekt nasadzeń jest akceptowany przez Konserwatora Zabytków, bowiem cały zespół – w tym również historyczna koncepcja parku i ogrodu podlega ochronie konserwatorskiej. Ponad sto lat temu twórcy kobierzyńskiego Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo Chorych uznali, że on sam powinien być dziełem sztuki – łączącym różne sztuki (Gesamstkunstwerk) – w tym przypadku – urbanistykę, architekturę i jej dekorację oraz otaczającą ją  wokół zieleń. Jednym z elementów tej koncepcji było obsadzenie wewnętrznych dróg zespołu  szpalerami takich samych gatunków drzew. Są więc tu aleje kasztanowe, klonowe, lipowe, jarzębinowe, brzozowe czy najpiękniejsza chyba – kwitnąca w maju i czerwcu na różowo – wjazdowa aleja głogowa.

Priorytetami obecnych prac są  uzupełnienia i przegląd przyszłych ubytków drzew w alejach, a także ogródki przed oddziałami poprzez nawiązanie do ich historycznej koncepcji, jednak przy uwzględnieniu aktualnych warunków i specyfiki każdego oddziału.

Rewitalizację przejdzie także swoista wizytówka zespołu – centralne rondo Zespołu. W ramach rewitalizacji parku odtworzony zostanie dawny układ podziałów ronda, a dzięki systemowi nawadniania możliwe będzie utrzymanie różnobarwnych kompozycji roślinnych, w tym kwiatowych od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Rondo jest jednym z elementów zachowanej i odtwarzanej właśnie „osi nadziei”.  która miała w zamyśle twórców – w sposób odwołujący się do nieświadomych często skojarzeń – łagodzić stres związany z przyjazdem do Szpitala. Składają się na nią droga wjazdowa, z której na horyzoncie widoczny jest – już od początku wjazdu krzyż kaplicy, bliżej budynek dawnej administracji i izby przyjęć oraz właśnie ukwiecone rondo. Przybywając tu  sto lat temu furką lub bryczką pacjent widział więc krzyż symbolizujący cierpienie, ale i nadzieję, ukwiecone jak uzdrowisku rondo oraz budynek w formie dworku, który zdawał się mówić – „tu spotkasz się z ciepłym przyjęciem i  gościnnością”.

Kolejnymi obszarami nowych nasadzę drzew i krzewów będzie sad oraz kwietna łąka,  a także stworzenie żywopłotu w miejscu dawnego ogrodzenia terenu Szpitala. Prace przebiegać będą  w konsultacji z zespołem do spraw rewitalizacji oraz miejskim konserwatorem zieleni.

Obecna współpraca spółki Małopolskie Parki Przemysłowe i firmy Strabag, zapewne  nie skończy się jedynie na obecnych nowych nasadzeniach, bowiem kobierzyński park wymaga jeszcze wielu uzupełnień, tak aby zgodnie z koncepcją swoich twórców sprzyjał wyciszeniu i powrotowi do zdrowia.