Pracownia Neurostymulacji

Pracownia mieści się w budynku nr 1 w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym 1A (1 piętro) Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29.

Numer telefonu do Pracowni: 12 652 45 20, mail: tms@babinski.pl

Numer telefonu do sekretariatu Oddziału 1A: 12 652 4283

CO TO JEST TMS?

TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) czyli Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna to nowoczesna metoda leczenia zaburzeń neurologicznych i psychicznych stosowana na całym świecie. Polega na pobudzaniu lub hamowaniu działania wybranych obszarów mózgu poprzez indukcję magnetyczną i depolaryzację neuronów. Stymulacja odbywa się „przezczaszkowo” z użyciem zmiennego pola magnetycznego i jest kierowana w konkretne obszary wymagające leczenia – dzięki czemu:

 • skutecznie reguluje aktywność niektórych obszarów
  mózgu bez ingerencji w jego całość
 • nie wymaga znieczulenia
 • nie wymaga interwencji neurochirurgicznej
 • działania niepożądane są rzadkie i niegroźne

JAKIE CHOROBY MOŻNA LECZYĆ DZIĘKI TMS?

W chwili obecnej do leczenia metodą TMS w naszym Szpitalu mogą zgłaszać się osoby cierpiące na
zaburzenia nastroju w postaci depresji lekoopornej. Leczenie tego zaburzenia metodą TMS zostało
certyfikowane przez FDA (Food and Drug Administration) już w 2008. r.
Poza zaburzeniami nastroju, TMS jest skuteczną metodą leczenia wielu zaburzeń ze sfery zdrowia
psychicznego – m.in. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), zaburzeń poznawczych,
zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) czy niektórych objawów schizofrenii.
Aktualnie jednak prowadzimy przyjęcia pacjentów chorujących na opisaną powyżej lekooporną
formę depresji.
W najbliższym czasie mamy nadzieję na poszerzenie zakresu leczenia o inne zaburzenia psychiczne.

Materiały do pobrania

Aby zgłosić się na terapię wystarczy:

 • Posiadać skierowanie do szpitala psychiatrycznego wystawione przez lekarza psychiatrę (z Poradni Zdrowia Psychicznego lub gabinetu psychiatrycznego). Skierowanie musi zawierać rozpoznanie depresji lekoopornej.
 • Skontaktować się bezpośrednio z Pracownią Neurostymulacji (12 652 45 20) lub
  Sekretariatem Oddziału 1A (12 652 42 83) w godzinach 8:00 -15:00 celem wyznaczenia terminu kwalifikacji. Możliwe również zgłoszenie drogą elektroniczną na: tms@babinski.pl (w treści wiadomości prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu).
 •  Zgłosić się na kwalifikację celem wyznaczenia terminu rozpoczęcia terapii do Poradni Zdrowia Psychiczengo Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie (budynek 7B).
 • Zgłosić się w wyznaczonym dniu na Izbę Przyjęć Szpitala / do Oddziału 1A lub 1B.

W JAKIEJ FORMIE ODBYWA SIĘ LECZENIE?

Aktualnie leczenie metodą TMS w tutejszej Pracowni odbywa się w formie hospitalizacji w jednym z dwóch Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie:
– Oddziale 1A (mężczyźni)
– Oddziale 1B (kobiety)
Protokół leczenia, a zarazem pobyt w Szpitalu, trwa około 4-6 tygodni. Koszty leczenia są pokrywane ze środków NFZ – terapia TMS jest dla pacjentów bezpłatna.

KIEDY TERAPIA TMS JEST PRZECIWWSKAZANA?

Stosowanie TMS jest leczeniem o znacznym i udowodnionym bezpieczeństwie. Jednak jak w każdej skutecznej metodzie leczenia istnieją sytuacje, w których nie należy go stosować. W przypadku TMS są to:
– Obecność implantu ślimakowego (forma aparatu słuchowego) lub innych metalowych (ferromagnetycznych) obiektów wszczepionych w okolicy głowy i szyi
– Znaczne i trwałe strukturalne uszkodzenia w obrębie głowy (pourazowe lub poudarowe)
– Nieuregulowana cukrzyca
– Ciąża i karmienie piersią

• Kierownik:
lek. Wojciech Korzeniowski
• Lekarze:
lek. Tomasz Kardasz
lek. Andrzej Kras
lek. Jakub Pawlak
• Technik medyczny:
mgr Łukasz Bonarowski

Cały zespół tworzący pracownię to osoby z ukończonymi szkoleniami i certyfikowane do stosowania Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (TMS) w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Pracownia, poza wysokiej klasy aparaturą do przeprowadzania terapii TMS wyposażona jest w system neuronawigacji umożliwiający zarówno stosowanie zaawansowanych technik w terapii TMS jak i realizowaniu projektów naukowych na światowym poziomie.

Skip to content