Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

I przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem Znak sprawy: OP-235-1/20 Dokumenty przetargowe: Ogłoszenie o przetargu: przetarg ogloszenie Opinia techniczna: zal_opinia techniczna załącznik 1: zal1_formualarz oferty karetka Renault Data publikacji: 14 stycznia 2020 r. Unieważnienie Przetargu Unieważnienie Data Publikacji 30 stycznia 2020 r.

20210413_095625

„Pomagamy wrócić do codzienności” – Wizytacja Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – z Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

„Pomagamy wrócić do codzienności” – Wizytacja Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – z Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.   W dniu 7 października 2021 roku przedstawiciele Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przeprowadzili wizytację Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, które działa w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa…

Powołany został Dyrektor Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Powołany został Dyrektor Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie Uchawłą nr 1454/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2021 r.  z dniem 13 października na stanowisko Dyrektora Szpitala Babińskiego w Krakowie na 6-letnią kadencję powołany został pan Michał Tochowicz. Do tej pory  był on  Prezesem Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o., …

_DSC9886x

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Znak sprawy: OP-4240-20/21 Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_20_21 Załączniki: Warunki_Konkursu_Ofert_Pielegniarki_20_21_zalaczniki Data publikacji: 12 października 2021 r.

Izba Przyjęć 2

XVII KONFERENCJA ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

XVII KONFERENCJA ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE ZATYTUŁOWANA „WIERZYLIŚMY JAK NIKT. ZNACZENIE ILUJI I JEJ UTRATY”. W sobotę 9 października 2021 r w gościnnych progach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fryczą Modrzewskiego odbędzie się XVII doroczna konferencja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego…

102

Ogoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Znak sprawy: OP-4240-19/21 Warunki Konkursu Ofert : Warunki_Konkursu_Ofert_19_21-1 Załączniki w wersji edytowalnej: Warunki_Konkursu_Ofert_19_21_zalaczniki Data publikacji: 30 września 2021 r. Rozstrzygniecie: Rozstrzygniecie 19_21 Data publikacji: 11 października…

Dzi otwarte

WYJĄTKOWY TYDZIEŃ I SMAKOWITA SOBOTA W SZPITALU KLINICZNYM IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO – ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA MAŁOPOLSKICH DNI PROFILAKTYKI I ZDROWIA, EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA ORAZ PODGÓRSKICH DNI OTWARTYCH DRZWI

MAŁOPOLSKIE DNI PROFILAKTYKI I ZDROWIA 20- 25  września 2021 MAŁOPOLSKIE DNI PROFILAKTYKI I ZDROWIA EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PODGÓRSKIE DNI OTWARTYCH DRZWI– 25 i 26 września 2021 r. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w…

Ogłoszenie  o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa klinicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina ,   

Ogłoszenie  o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa klinicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina ,    Warunki Konkursu Ofert : Warunki_Konkursu_Ofert_CZP_10_21_PZPS Formularz Oferty: zal_Oferta_CZP_10_21 Znak sprawy: CZPMP -4240-10/21 Data publikacji:  08 września 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu: rozstrzygniecie CZPMP1021 Data publikacji: 22 września 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina ,    Warunki Konkursu ofert warunki konkursu_CZPMP_4240_9_21 Formularz oferty zal_Oferta_CZP_9_21 Znak sprawy: CZPMP -4240-9/21 Data publikacji: 8 września 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu: rozstrzygnięcie CZP MP-9 21 Data publikacji: 22 września 2021 r.

20210906_130439

Zmiana programu uroczystości inauguracji Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w dniu 10 września 2021 r.

Szanowni Państwo, Z uwagi na zapowiedzianą obecność na uroczystości otwarcia Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Klinicznym im. dr  J. Babińskiego w Krakowie  w dniu 10 września pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak  Wiceminister  Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowaliśmy o zmianie podanej w zaproszeniu godziny otwarcia z 11.00 na 12.00, a tym samym również godziny…

Skip to content