Szpital Babińskiego ma nowych kolejnych Partnerów do współpracy w edukacji i w leczeniu

Szpital ma kolejnych Partnerów do współpracy w edukacji i w leczeniu

22 stycznia br. Dyrektor Szpitala i Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Na jego podstawie Staże w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywać będą studenci kierunku Pedagogika kształcący się w specjalizacjach: Edukacja zdrowotna i psychoprofilaktyka uzależnień, Resocjalizacja i Penitencjarystyka oraz Pedagogika opiekuńczo-społeczna.

24 stycznia br.  Dyrektor Szpitala podpisał list intencyjny z przedstawicielem Fundacji FOREX 13. Przedmiotem deklarowanej współpracy będzie             dążenie do uruchomienia leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w ramach stosowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla osób  uzależnionych od gry na giełdzie i innych z tym związanych instrumentów finansowych (Forex, indexy itp.) jako jednego z uzależnień behawioralnych, po jego szczegółowym zdefiniowaniu przez specjalistów. Przedstawiciel Fundacji przekazał Dyrektorowi Szpitala informacje o wystąpieniu Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia do przedstawiciela Ministerstwa Finansów o rozważnie możliwości odpisu podatkowego na leczenie tego typu uzależnień.

 

Skip to content