Struktura organizacyjna

Proszę kliknąć poniżej aby otworzyć schemat struktury organizacyjnej

Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

struktura organizacyjna Szpitala 2016