Studium Psychoterapii Uzależnień

Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
SPU to pierwszy krok w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.
Studium Psychoterapii Uzależnień obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo – teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów rozłożonych na cztery semestry.

4-letni Kurs Psychoterapii i Kurs Zerowy

 

Kurs Uzupełniający z zakresu  Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Kurs jest skierowany dla osób które ukończyły całościowy kurs psychoterapii i tym samym dysponują ugruntowaną wiedzą teoretyczną jak i praktyczną na temat psychoterapii. Szkolenie jest adresowane do osób pracujących klinicznie z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Kurs  realizowany będzie w trybie szkoleń weekendowych, jego program obejmuje 320 godzin dydaktycznych które zostaną zrealizowane w ciągu dwóch lat . Każdy zjazd składał się będzie z części wykładowo- warsztatowej realizowanej w sobotę (10 godzin dydaktycznych) oraz części superwizyjno-seminaryjnej (6 godzin) realizowanej w niedzielę w dwóch mniejszych grupach.

Pełna Informacja  DiM_Informacja-1

Program DiM_Program

Formularz zgłoszeniowy  formularz_zgloszeniowy-kurs-uzupełniający z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży

Więcej informacji na stronie kursuzupelniajacy.babinski.pl 

Skip to content