Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Kobiet

tel. (12) 65 24 217
Sekretariat: (12) 65 24 217

Kierownik Oddziału:  dr Agata Milczarek Moczulska specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Zep-Gucik tel 12 65-24-226
Lekarze: lek med Lucyna Szczepańska
Psychologowie: Ewa Seweryn -Beźnic (koordynator grupy zawodowej psychologów) tel. 12 65 24 412, Barbara Błażko
Terapeuci: Danuta Machno, Sylwia Rutkowska
Sekretarka Medyczna: Anna Szatko

Oddział zlokalizowany jest w budynku XL (40) na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie. Oddział dysponuje 18  miejscami i przyjmuje kobiety  z orzeczonym przez sąd środkiem zabezpieczającym.

Zadania oddziału:
Zadaniem Oddziału jest objecie Pacjentek,  wobec których wykonywany jest środek zabezpieczajacy zaplanowanym i zindywidualizowanym leczeniem obejmującym farmakoterapię , psychoterapię, rehabilitacje i resocjalizację w celu umożliwienia im powrotu do zycia w społęczeństwie.

Skip to content