Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice

Poradnia działa w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii 
Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice zlokalizowana jest przy ul. Drogowców 6 w Myślenicach (adres do korespondencji  32-400 Myślenice, ul. Drogowców 6

działa tu Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe czynny w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Telefon do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego: 505-417-584, lub 12 312-71-47, e-mail:  pzk2-myslenice@babinski.pl

Kierownik PZP: lek. med. Agnieszka Witkowska-Świech – specjalista psychiatra

PZK jest miejscem zgłoszenia się pacjenta (osobiście lub telefonicznie) poszukującego pomocy psychiatryczno-psychologicznej.

Zadaniem PZK jest:

1) udzielanie informacji o zakresie działania Centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;

2) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;

3) uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego;

4) w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;

5) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W Poradni przyjmowani są pacjenci wymagający pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. Zakres problematyki psychiatrycznej jest szeroki, obejmuje zarówno problemy związane z chorobami psychicznymi (zaburzenia schizoafektywne, schizofrenia, zaburzenia afektywne) jak i problemy wynikające z organicznych zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń lękowych oraz adaptacyjnych i sytuacji kryzysowych). W Poradni pracują lekarze psychiatrzy oraz psycholodzy.

Skip to content