PRAKTYKI STUDENTEK PIELĘGNIARSTWA Z MAŁOPOLSKIEJ UCZELNI PAŃSTWOWEJ IMIENIA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SZPITALU BABIŃSKIEGO

SZPITAL KLINICZNY IM. DR. J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z KOLEJNĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

–  PRAKTYKI STUDENTEK PIELĘGNIARSTWA Z MAŁOPOLSKIEJ UCZELNI PAŃSTWOWEJ IMIENIA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ TAKŻE W SZPITALU BABIŃSKIEGO

 

 

Wczoraj w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Rektor MUP  pani dr n. o zdr. prof. MUP Sonia Grychtoł oraz pani dr n. med. Anna Depukat  p.o. Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie podpisały porozumienie o uruchomieniu staży dla studentek pielęgniarstwa Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu w Szpitalu Babińskiego w Krakowie.

Praca pielęgniarki psychiatrycznej wymaga  wyjątkowych kwalifikacji i predyspozycji – nie tylko posiadania ogólnej wiedzy medycznej, szczegółowej wiedzy na temat zaburzeń i chorób psychicznych, a także szczególnego rodzaju empatii i zrozumienia dla osób trafiających do szpitala i leczących się w tego typu placówkach. Na pewno obok wrodzonych predyspozycji i wiedzy potrzebne jest  doświadczenia, które jest w stanie zaoferować Szpital Babińskiego ze swoją ponad stuletnią tradycją opieki nad chorymi psychicznie. Wpisuje się  w nią szczególnie działalność Bł. Hanny Chrzanowskiej, która w 2 połowie lat 50-tych prowadziła na terenie Szpitala specjalną szkołę pielęgniarstwa psychiatrycznego. Obecnie pracownicy Szpitala prowadzą różnego rodzaju kursy i szkolenia dla pielęgniarek, a staże odbywają osoby studiujące pielęgniarstwo między innymi  na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. W zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego, podobnie jak w innych obszarach, Szpital Babińskiego staje się więc ośrodkiem referencyjnym. Dowodem jest także fakt, że właśnie tu na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej pracuje pani Małgorzata Murzyn – Konsultant Wojewódzki do spraw Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, która była też obecna na uroczystości podpisania porozumienia. Praktyki w Szpitalu Babińskiego będą także wygodniejsze dla osób studiujących w MUP, a zamieszkujących w pobliżu Krakowa.

 

    

Skip to content