Poradnia terapii w ramach środka zabezpieczającego

Rejestracja: tel. 501 518 763
Pacjenci przyjmowani są w budynku 2B (poddasze) wejście  boczne od strony parkingu. Budynek znajduje się na terenie zespołu szpitalno-parkowego zlokalizowanego przy ul. Babińskiego 29  w Krakowie
Godziny pracy Poradni:
poniedziałki i wtorki od 13.00 do 14.00,
środy od 10.00 do 13.00
czwartki od 10.00 do 12.00 oraz psychologowie od 13.00 do 18.00
Kierownik:
Lek. med. Ewa Burzyńska-Rzucidło specjalista psychiatra –przyjmuje we czwartki od 10.00 do 12.00 (gabinet nr 9)
Poradnia terapii w ramach środka zabezpieczającego  została utworzona w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w 2017 roku w celu realizacji środka zabezpieczającego w warunkach leczenia ambulatoryjnego.

Zasadniczymi celami działań Zespołu terapeutycznego Poradni są stabilizacja stanu psychicznego pacjentów z remisją objawów choroby, monitorowanie jego stanu psychicznego, zapobieganie nawrotom choroby, obniżanie poziomu stresu, oferowanie wsparcia przy powrocie do środowiska i adaptacji do niego, utrzymanie stałego kontaktu terapeutycznego z prowadzącym  lekarzem i psychologiem oraz kontaktowanie się ze środowiskiem miejsca zamieszkani, rodziną i ośrodkami pomocy społecznej
Poradnia psychiatrii sądowej oferuje:
– konsultacje  diagnostyczne  psychiatry  i psychologa klinicznego,
– porady psychiatryczne i psychologiczne.
– psychoterapię indywidualną realizowaną wobec pacjentów zmotywowanych i potrzebujących specjalistycznych oddziaływań,
– udzielanie porad socjalnych i rehabilitacja zawodowa
– prowadzenie programu integracji pacjentów w ramach grupy wsparcia (osób regularnie się spotykających w grupie zamkniętej bądź otwartej)
– praca z problematyką uzależnienia w ramach grupy TAZA

Lek. med. Joanna Błach-Droździewicz spec. psych. – poniedziałki od 13.00 do 14.00 (gabinet nr 9)
Lek. med. Anna Markiewicz spec. psych.-  czwartki od 10 do 12.00  (gabinet nr 3)
Lek. med. Małgorzata Markulis  spec. psych.- środy od 12.00 do 13.00  (gabinet nr 9)
Lek. med. Liliana Popik spec. psych.– wtorki od 13.00 do 14.00  (gabinet nr 9)
Lek med. Joanna Ślusarczyk spec. psych.– środy od 10.00 do 12.00 (gabinet nr 9)
Mgr Iwona Markuszewska – psycholog – czwartki  od 13.00 do 18.00 (gabinet nr 3)
Mgr Joanna Suda-Kokosza – psycholog – środy od 11.00 do 12.30  (gabinet nr 3)
Renata Lasek – sekretarka medyczna  – gabinet nr 7

Skip to content