Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Skawinie

Skawina ul. Energetyków 16

Ośrodek zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie przy ul. Energetyków 16

Tel. 12 65 24 605, tel kom. 573 915 459, e-mail:   Adres poczty elektronicznej: ppm3skawina@babinski.pl

Koordynator Poradni:  Jakub RZYMAN – pedagog / psychoterapeuta

Rejestracja:

telefoniczna w godzinach pon – wt: 12.00 – 19.00; śr – pt: 7.00 – 14.00

Tel. (12) 65-24 605

Godziny pracy:

Pon: 7.00 – 20.00

Wt: 7.00 – 20.00

Śr: 8.00 – 20.00

Czw: 8.00 – 18.00

Pt: 7.00 – 17.00

Ośrodek kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży (do 21 roku życia – w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej), ich rodziców i  opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców

Świadczenia Ośrodka są bezpłatne.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

realizuje je w ramach kontraktu z NFZ.

Ośrodek oferuje :

Porady diagnostyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (pojawienie się objawów lękowych, pogorszenie codziennego funkcjonowania, obniżenie nastroju, przeciążenie obowiązkami szkolnymi, doświadczenie utraty lub innej kryzysowej sytuacji, trudności w relacjach interpersonalnych) oraz rodziców  i opiekunów, którzy po raz pierwszy korzystają ze wsparcia psychologicznego. Ich celem jest rozpoznanie kontekstu i charakteru zgłaszanych trudności i podjęcie decyzji o dalszym właściwym kierunku postepowania.

Porady psychologiczne  będące następstwem postepowania diagnostycznego skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców  i opiekunów. Ich celem jest wsparcie pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wzmacnianie zasobów niezbędnych do opanowania kryzysu siłami rodziny.

Sesje psychoterapii indywidualnej rodzinnej i grupowej, przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin będących również w sytuacji kryzysowej. Są poprzedzone spotkaniami diagnostycznymi i omówieniem planu leczenia.

Sesje wsparcia psychospołecznego, przeznaczone dla osób stanowiących wsparcie społeczne pacjenta i rodziny (tj. pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, bliższej i dalszej rodziny pacjenta) ich celem jest tworzenie skutecznej sieci pomocy środowiskowej dla młodego pacjenta i jego rodziny a także aktywizowanie czynników leczących.

Wizyty i porady domowe lub środowiskowe (miejscowe i zamiejscowe) w ramach których obywać będzie się część postepowania diagnostycznego, niektóre formy terapii rodzinnej i wsparcia psychospołecznego (np. obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).

Pierwsza konsultacja to spotkanie z psychologiem o charakterze diagnostycznym – służy zaplanowaniu wraz z pacjentem i jego rodziną adekwatnego i możliwie najskuteczniejszego procesu wsparcia i dalszej pomocy.

Przyjęcie:

Poradnia przyjmuje bez skierowania.

Przy rejestracji osobistej nie ma gwarancji, że osoba zgłaszająca się do Poradni przyjęta zostanie w dniu rejestracji. W pilnych przypadkach istnieje możliwość rejestracji na kolejny dzień.

 

Personel:

Jakub Rzyman – pedagog / psychoterapeuta

Anna Zielińska – psycholog / psychoterapeuta

Ewa Kotas-Pikuła – psycholog / psychoterapeuta

Maria Maciejewska – psycholog

Michał Błaszczak – psycholog

Krystyna Bałdys – sekretarka medyczna

 

Informacje dodatkowe

Poradnia gotowa jest do podjęcia współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami wychowawczymi i kulturalnymi z terenu Miasta i Gminy Skawina w celu budowania sieci wsparcia dla młodych pacjentów oraz wypracowania obszarów działań profilaktycznych (w tym warsztaty, czy spotkania interwencyjne w klasach pacjentów). Kontakt w tej sprawie możliwy jest pod nr. tel: 794322714.

 

Skip to content