Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

Kraków, ul. Babińskiego 29 (pawilon 5C)

Rejestracja pod nr tel. 668-862-678 w poniedziałki i wtorki od 17.00 do 20.00

Adres poczty: podgorze@babinski.pl

Godziny pracy jednostki:

poniedziałek : 7:00-16:00

wtorek : 7:00-16:00

środa : 7:00-16:00

czwartek : 7:00-20:00

piątek : 8:00-20:00

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom, młodzieży i ich rodzinom doświadczającym:
– obciążającej sytuacji rodzinnej, utraty, kryzysu
– problemów emocjonalnych (objawy lękowe, obniżenie nastroju, niepowodzenia szkolne, pojawienie się objawów psychopatologicznych);
– trudności w kontaktach interpersonalnych (zachowania niepożądane, trudności w kontaktach z innymi osobami, rówieśnikami, problemy w podejmowaniu codziennych obowiązków);

Zgłoszenie do Poradni nie wymaga skierowania.
Pierwsza konsultacja to spotkanie z psychologiem o charakterze diagnostycznym – służy zaplanowaniu wraz z pacjentem i jego rodziną adekwatnego i możliwie najskuteczniejszego procesu wsparcia i dalszej pomocy.