Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

ul. Babińskiego 29 (budynek nr  4 B )

godziny rejestracji: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00 pod numerami:

668 862 678, lub 12 65 24 500

e-mail: podgorze@babiński.pl

strona internetowa: www.podgorze.babinski.pl

Facebook: https://www.facebook.com/podgorze.babinski

Instagram: https://www.instagram.com/podgorze_babinski/

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze zatrudnia psycholożki i psychologów, psychoterapeutki i psychoterapeutów zaangażowanych w profesjonalne pomaganie dzieciom, młodzieży i rodzinom. Przyjmujemy pacjentów/pacjentki w wieku od 0 do 21 roku życia (powyżej 18 roku życia – pod warunkiem kontynuowania nauki), bez skierowania, bezpłatnie: w ramach kontraktu z NFZ. Pierwsza wizyta wyznaczana jest w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia. W ramach pierwszego kontaktu odbywają się trzy spotkania z pacjentem/pacjentką i rodziną. Propozycje oddziaływań dopasowane są optymalnie do potrzeb młodego pacjenta/pacjentki.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową.

Pracujemy także w środowisku dziecka czy młodego człowieka. Wspieramy rodziców/opiekunów w ramach sesji wsparcia psychospołecznego. Wychodzimy z gabinetów do miejsc codziennego funkcjonowania: do domu, do szkoły, przedszkola. Wiemy, że skuteczna pomoc wymaga wieloaspektowych działań, dlatego współpracujemy z instytucjami z otoczenia dziecka i rodziny, np. ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami oświaty, jednostkami pieczy zastępczej.

Przyjęcie do jednostki:

Poradnia przyjmuje pacjentów/pacjentki bez skierowania.

Zapraszamy do kontaktu z numerem telefonu rejestracji: 668 862 678 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Termin pierwszego spotkania wyznaczany jest w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Po odbyciu trzech spotkań w ramach procesu diagnozy wstępnej, zespół Poradni w czasie konsylium przygotowuje propozycje oddziaływań. Po omówieniu ich z rodziną i pacjentem/pacjentką, propozycje (np. psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, działań środowiskowych i inne – dopasowane do potrzeb zgłaszających się) zostają wdrażane.

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami jednostek oświaty, kultury, pomocy społecznej i innymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny w rejonu Krakowa-Podgórza.

Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie: podgorze@babinski.pl

mgr Olga Badura-Matyja

Koordynator Poradni.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i w pracy środowiskowej zdobywała, m.in., w szkole podstawowej, specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, poradni psychologicznej. Pracę poddaje superwizji.

telefon: 516 497 195

e-mail: olga.badura@babinski.pl

 

mgr Dominika Chmiel

psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od lat związana z pracą z dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzicami. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną oraz grupową. Swoją pracę poddaje superwizji.

telefon: 516 451 341

e-mail: dominika.chmiel@babinski.pl

mgr Artur Krupa

mgr Artur Krupa psycholog, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy. W trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową. Pracuje pod stałą superwizją.

telefon: 690 438 550

e-mail: artur.krupa@babinski.pl

 

mgr Magdalena Kusio

psycholog w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami w IPOW dla Chłopców w Krakowie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Uniwersyteckim Szpitalu, Dziecięcym w Lublinie. Pracę poddaje superwizji.

telefon: 692 898 386

e-mail: magdalena.masiarz@babinski.pl

 

mgr Małgorzata Ryś

psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową.  Pracuje pod stałą superwizją.
e-mail: malgorzata.rys@babinski.pl
telefon: 660 741 539

 

Skip to content