Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

Kraków, ul. Babińskiego 29 (pawilon 14)

Rejestracja pod nr tel. 668-862-678 lub 12 65-24-239

Adres poczty: podgorze@babinski.pl

Godziny pracy rejestracji telefonicznej: poniedziałek-środa i piątek: 8.00-16.00, czwartek: 12.00-20.00

 

Zapraszamy pacjentów w wieku od 0 do 21 lat do  otwartej 1 kwietnia 2020 r. w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego- Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

 

Godziny pracy jednostki:
Poniedziałek: 8.00 – 20.00
Wtorek: 8.00 – 18.30
Środa: 8.00 – 17.30
Czwartek: 8.00 – 20.00
Piątek: 8.00 – 17.25

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze jest jednym z trzech ośrodków środowiskowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 0-21 lat, które 1 kwietnia 2020r. powstały przy Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Oferujemy pełną pomoc psychologiczną od diagnozy po psychoterapię oraz wsparcie w środowisku życia młodego Pacjenta.

Pomoc psychologiczna, psychoterapia i diagnoza są bezpłatne i realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W siedzibie Poradni nasi specjaliści, reprezentujący 3 nurty psychoterapeutyczne: psychodynamiczny, systemowy i CBT, prowadzą psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz rodzin. Psychoterapia grupowa i psychoterapia rodzin prowadzona jest przez dwu koterpaeutów.

Pojawienie się dziecka to dla jego rodziców niezwykle bogaty w przeżycia, emocjonalny czas. Radość jest najczęstszym towarzyszem pojawienia się dziecka w rodzinie. Czasem jednak kobiety w połogu i młode matki mogą czuć bezradność w nowej roli życiowej. Niekiedy to bezpośrednie zachowanie dziecka może wywoływać w matce sprzeczne uczucia. Zgodnie z założeniami Selma Fraiberga ,w naszej Poradni, staramy się rozumieć więź matki z dzieckiem całościowo, nierozerwalnie. Naszym zdaniem najskuteczniejszym sposobem interwencji w przypadku objawów dziecka w wieku 2.5-3 r.ż. jest pochylenie się nad relacją rodzic-dziecko. Proponujemy zatem również psychoterapię niemowlę-rodzic realizowaną w środowisku rodzinnym dziecka i w gabinetach naszej Poradni.

Praca naszych psychoterapeutów jest prowadzona pod systematyczną superwizją certyfikowanych superwizorów.

Po przyjęciu do Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze możliwa jest konsultacja psychiatryczna naszych młodych Pacjentów w tutejszej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba podejmujemy współpracę ze szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną i ośrodkiem pomocy społecznej. Prowadzimy warsztaty w grupie wsparcia dziecka, czyli odwiedzamy jego zespół klasowy, grupę w ośrodku opiekuńczym. Jako placówka środowiskowa odwiedzamy rodziny w ich miejscu zamieszkania.

Zgłoszenie do Poradni nie wymaga skierowania.

Przyjęcie do Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze rozpoczyna ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE w rejestracji pod numerem: 668-862-678

Zgłoszenie może być zrealizowane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, Kuratora Sądowego, pracownika MOPS, Wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego lub osobiście przez młodego człowieka.

Godziny pracy rejestracji telefonicznej:

poniedziałek-środa i piątek: 8.00-16.00

czwartek: 12.00-20.00

UWAGA! Ponieważ jesteśmy zespołem mobilnym, kiedy zadzwonisz, możemy być w trakcie interwencji. Dlatego, jeżeli telefon nie odpowiada, wyślij do nas wiadomość SMS o treści: Imię i Nazwisko Rodzica (z dopiskiem Ojciec/Matka/Ojczym/Kurator/wychowawca klasy/Pedagog szkolny/ pracownik MOPS), Numer Telefonu Kontaktowego oraz Imię i Wiek Twojego Dziecka. Na pewno oddzwonimy w godzinach pracy Poradni i przyjmiemy zgłoszenie.

Po przyjęciu zgłoszenia rozpoczyna się PROCES DIAGNOZY WSTĘPNEJ. W trakcie diagnozy prowadzony jest standardowy pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z młodym Pacjentem. Po zakończeniu wywiadu w trakcie KONSYLIUM opracowywany jest Indywidualny Plan Terapeutyczny tworzony dla młodego Pacjenta.

W kolejnym etapie, w zależności od INDYWIDUALNEGO PLANU TERAPEUTYCZNEGO, rozpoczyna się psychoterapia, ewentualnie konsultacja psychiatryczna, badania psychologiczne, kontakt ze szkołą i praca z grupą klasową Pacjenta.

Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzinna realizowana jest bez skierowania od lekarza specjalisty.

Czas od przyjęcia do Poradni do rozpoczęcia etapu diagnostycznego do rozpoczęcia realizacji Indywidualnego Planu Terapeutycznego to około 7 -14 dni.

Zapraszamy do Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze

Znajdź nas na Facebook:

https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczna-dla-Dzieci-i-Młodzieży-Kraków-Podgórze-107680427611753

#Psychoterapia #DiagnozaPsychologiczna #dzieci #młodzież #BezpłatnaPsychoterapiawKrakowie #Babiński #PoradniaPsychologiczna #KrakówPodgórze

 

 

Koordynator Poradni dr n. społ. Anna M. Manowska

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny. Doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej obejmującej diagnozę psychologiczną i opiniowanie, psychoterapię i pracę interwencyjną zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie i w prywatnej praktyce ambulatoryjnej. Doświadczenie w pracy środowiskowej przez 10 lat realizowała w Paryżu, w ramach pomocy psychologicznej niesionej pacjentom (adolescentom i dorosłym) z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego i ich rodzinom. Ekspert w dziedzinie projektowania programów profilaktycznych z zakresu zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmujące rodzinę oraz środowisko rówieśnicze i  szkolne. Obszary zainteresowań naukowych to wartości, postawy społeczne  i dobrostan psychiczny młodzieży oraz psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży. Pracę poddaje superwizji.

e-mail: anna.manowska@babinski.pl

telefon dla Pacjentów: 690.438.550

 

mgr Olga Badura-Matyja 

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i w pracy środowiskowej zdobywała, m.in.,
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach, SOW w Wałbrzychu i Centrum Pomocy Psychiatryczno-Psychologicznej „Persona” w Wałbrzychu. Pracę poddaje superwizji.
e-mail: olga.badura@babinski.pl

telefon dla Pacjentów: 516 497 195

 

mgr Dominika Chmiel

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od lat związana z pracą z dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzicami. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną oraz grupową. Swoją pracę poddaje superwizji.
e-mail: dominika.chmiel@babinski.pl

telefon dla Pacjentów:  516 451 341

 

mgr Artur Krupa

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy. W trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu  Psychoterapeuty PTP. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową.

Pracuje pod stałą superwizją.
e-mail: artur.krupa@babinski.pl

mgr Justyna Kuś

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Absolwentka UJ. W trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią systemową, psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych w SPPPPK oraz w KIP. Pracuje pod stałą superwizją.
e-mail: justyna.kus@babinski.pl

telefon dla Pacjentów: 516.272.322

mgr Magdalena Masiarz

Psycholog w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami w IPOW dla Chłopców w Krakowie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Uniwersyteckim Szpitalu, Dziecięcym w Lublinie.  Pracę poddaje superwizji.
e-mail: magdalena.masiarz@babinski.pl

telefon dla Pacjentów: 692.898.386

mgr Aurelia Ostrowska

Ukończyła psychologię na UJ oraz całościowe szkolenie psychoterapii w podejściu systemowo – psychodynamicznym akredytowane przez PTP.

Pracowała w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Ośrodku Pomocy Społecznej, szkole podstawowej, na Oddziale Psychiatrycznym, w Klubie dla rodziców z dziećmi do lat 3, Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Pracę poddaje superwizji
e-mail: aurelia.ostrowska@babinski.pl