Pierwsze rezultaty zbiórki darów dla zakażonych COVID-19 Pacjentów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Zbiórka darów dla zakażonych COVID-19 Pacjentów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Niesamowita odpowiedź Darczyńców na nasz – ogłoszony 6 listopada w mediach, na FB i na stronie internetowej Szpitala –  Apel o wsparcie Pacjentów, którzy z uwagi na zaburzenia i choroby psychiczne hospitalizowani są w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, a jednocześnie chorują na COVID-19. Otrzymaliśmy wsparcie przekraczające najśmielsze nasze wyobrażenia. Owoce, soki, słodycze i inne potrzebne rzeczy na bieżąco przekazujemy na oddziały, gdzie są hospitalizowani.

Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy przynieśli i przywieźli DARY – tych anonimowych , którzy nie podali swoich imion i nazwisk (ok. 40 %) i tych, którzy zdecydowali się je ujawnić (załączona lista  będzie na bieżąco aktualizowana).

Naprawdę to wielkie wsparcie dla tych wszystkich, którzy w czasie swojego chorowania na COVID-19 widzą tylko ubranych w stroje barierowe Pracowników Szpitala. Wasze dary, Szanowni Państwo,  sprawiają, że samotność i lęk, które im towarzyszą,  nie są tak dotkliwe. Wiedzą, że są Państwo z nimi , a to szczególnie teraz bardzo ważna świadomość.

W ich i własnym imieniu z serca DZIĘKUJEMY !!!

Lista Darczyńców

Skip to content