Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, w tym osób z innymi dysfunkcjami (OTUA)

Budynek WOTUW (5 C)– parter, II piętro i poddasze

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat – (12) 65-24-270 czynny od poniedziałku do piątku 8.30 – 14.30
Dyżurka pielęgniarek – (12) 65-24-269

kierownik oddziału:

Monika Noga – specjalista psychiatra, w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,

Maria Dutkiewicz – pielęgniarka oddziałowa

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniami:
– uzależnienia od alkoholu
– uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych, specjalistycznych form leczenia)
– uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innych zaburzeń i chorób psychicznych (nie wymagających innego, specjalistycznego leczenia)
– uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem chorób somatycznych (które mogą być leczone w warunkach oddziału terapeutycznego)

Pacjenci zgłaszający się dobrowolnie przyjmowani są po uprzedniej kwalifikacji.
Oddział przyjmuje również pacjentów w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych.
Leczymy także osoby nieubezpieczone.

Program Terapeutyczny trwa przeciętnie 7 tygodni i obejmuje następujące metody pracy:
• Psychoedukacja na temat uzależnienia od alkoholu i zdrowienia,
• Psychoterapia grupowa:
– grupa motywacyjna (praca nad wzmocnieniem motywacji do leczenia i utrzymywania abstynencji)
– grupa terapeutyczna (praca nad rozpoznaniem swojego uzależnienia, budowaniem tożsamości osoby uzależnionej, destrukcją alkoholową, rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia)
– treningi umiejętności służących zdrowieniu (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, radzenie sobie z głodem alkoholowym i ze złością, planowanie i budowanie sieci wsparcia)
• Psychoterapia indywidualna
• Badanie i konsultacje psychiatry, w razie potrzeby także innych specjalistów, niezbędne badania diagnostyczne
• Zajęcia dotyczące duchowości – prowadzenie przez księdza – terapeutę
• Inne techniki terapeutyczne np. psychorysunek, collage
• Spotkania społeczności
• Spotkania absolwentów oddziału.

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego (Wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego) wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu, ważnego 2 tygodnie od daty wystawienia). Wymagany jest co najmniej 10-dniowy okres abstynencji. Warunkiem przyjęcia jest telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. Kwalifikacje (telefoniczne) i odbywają się w poniedziałki i środy od godz. 8.00 do godz. 9.30, we wtorki i czwartki w tych samych godzinach można zasięgnąć konsultacji telefonicznych pod numerem tel. 12 65 24 270.

Przy kwalifikacji brane są pod uwagę:

  • Głębokość uzależnienia – długotrwałe ciągi, psychozy alkoholowe,
  • Drastyczne konsekwencje picia,
  • Krzyżowe uzależnienie – występowanie uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających lub nasennych,
  • Nieskuteczne próby terapii w innych formach leczenia,
  • Potrzeba pogłębionej diagnozy – w sytuacji wielu nieskutecznych form leczenia,
  • Brak dostępności do terapii w miejscu zamieszkania,
  • Brak wsparcia w środowisku i potrzeba korektywnego środowiska

Monika Noga – kierownik oddziału, specjalista psychiatra, w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,
Alicja Wrotniak – specjalista psychiatra
Baeta Kucia – specjalista psychiatra
Teresa Dźwigał – specjalista psychiatra
Jacek Kraus – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
Agnieszka Mądry – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
Stefania Harasiewicz – mgr pielęgniarstwa, w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
Angelika Kołodziej – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień
Monika Wojtas – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
Renata Strój – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
Mieczysław Łuksza – instruktor terapii uzależnień,
Joanna Korona – instruktor terapii uzależnień,
Dorota Smondek-Siemienkiewicz – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Danuta Gajda – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Agnieszka Krok-Stanek – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Agnieszka Staroszczyk – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Agnieszka Hess – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Paulina Kania – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Luiza Leszczyńska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień,
Michał Bołdyzer – w trakcie programu szkoleniowego w zakresie instruktora terapii uzależnień,
Mirosław Żak – duszpasterz trzeźwości, kapelan
Krystyna Bałdys – sekretarka medyczna,
Beata Tomana – sekretarka medyczna,
Jolanta Hanusiak – sekretarka medyczna,
Maria Dutkiewicz – pielęgniarka oddziałowa

Skip to content