Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze II (OP-P II)

Telefon do jednostki (12) 65 24 260
Kierownik Oddziału (12) 65 24 260
Gabinety Lekarskie:
(12) 65 24 264;
(12) 65 24 265;
(12) 65 24 261
Telefon do Pacjentów (12) 6524 298

W Szpitalu funkcjonuje Poradnia Psychiatryczna Przyszpitalna działająca w ramach kontraktu z NFZ, w której Pacjenci mogą kontynuować leczenie po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale. Rejestracja do Poradni pod tel. 12 6524 570.

Kierownik Oddziału: lek. med. Małgorzata Bryła – specjalista psychiatra
Lekarze:
– lek. med. Martyna Kędziora-Wysocka – specjalista psychiatra,
– lek. med. Iwona Timek – specjalista psychiatra,
– lek. med. Małgorzata Warmińska-Smyk specjalista psychiatra
Psycholodzy:
– mgr Katarzyna Szostok,
– mgr Ilona Sojda
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Danuta Kossak – Machno

Oddział zlokalizowany jest w budynku V B na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego i dysponuje 50 miejscami. Obejmuje opieką głównie Pacjentki z Dzielnicy Kraków-Podgórze oraz powiatów limanowskiego, miechowskiego oraz części powiatu krakowskiego (gminy: Skawina, Czernichów, Igołomia, Iwanowice, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zastów, Zielonki. Oddział przyjmuje kobiety z różnymi problemami psychicznymi, głównie z rozpoznanymi psychoz, ostrych psychoz abstynencyjnych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń zachowania u osób upośledzonych, nerwic i zaburzeń adaptacyjnych.

Pacjentka zgłasza się do przyjęcia do Szpitala z następującymi dokumentami: skierowaniem na hospitalizację (wydanym przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Oddziału Ratunkowego, bądź lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej), dokumentem tożsamości – ze zdjęciem i numerem PESEL, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej. Podczas przyjęcia do oddziału Pacjentka powinna mieć: ubranie do spania (piżama, koszula nocna), pantofle, bieliznę osobistą (kilka sztuk), przybory do mycia (bez ostrych narzędzi), mydło, szampon, grzebień, ręcznik, nietłukący się kubek, szlafrok bez paska, chusteczki higieniczne.

W oddziale realizowany jest program kompleksowego leczenia farmakologicznego, psychoterapeutycznego i psychospołecznego zawarty w trzech programach terapeutycznych:
I. Profilaktyka nawrotów psychoz
II. Podnoszenie sprawności w zakresie codziennych umiejętności praktycznych
III. Promocja zdrowia
Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, psychoedukacja, warsztaty psychologiczne, indywidualne spotkania w celach diagnostycznych, psychoterapeutycznych i wspierających. W oddziale prowadzona jest terapia zajęciowa – terapia przez sztukę, prace ręczne, biblioterapia, zajęcia ruchowe, zajęcia ogrodnicze. Odbywają się także wieczory muzyczno–poetyckie, grill w ogrodzie przyoddziałowym oraz spacery i wycieczki. Treningi umiejętności: higieniczny, budżetowy, dietetyczny, lekowy, samoobsługi, samodzielności. Dodatkowo Pacjentki uczestniczą w zajęciach terapeutycznych poza oddziałem w Centrum Terapii, gdzie korzystają z siłowni, pracowni ceramicznej, pracowni sztuki użytkowej, muzykoterapii, interakcji barw, treningu interpersonalnego, kafejki internetowej, biblioteki, klubu prasowego.
W trakcie pobytu w oddziale Pacjentki są objęte pomocą socjalną, która obejmuje m.in. przeprowadzanie formalności związanych z kierowaniem Pacjentek do DPS, przyznawaniem świadczeń finansowych, objęciem usługami opiekuńczymi, współpracą z różnymi instytucjami pomocowymi, oraz innymi sprawami socjalno–bytowymi warunkującymi powrót Pacjentek do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

W dni powszednie w godzinach 13.00 – 17.00;
w soboty , niedziele i święta w godzinach 10.00 – 11.30 i 13.00 – 17.00.

W sytuacjach wyjątkowych rodziny mają prawo do odwiedzin poza wyznaczonymi godzinami. Odwiedziny odbywają się w świetlicy, a u chorych leżących – na sali chorych. Bliscy mogą kontaktować się z chorymi telefonicznie. Korespondencja przekazywana jest chorym do rąk własnych, nie jest kontrolowana.