Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze II (OP-P II)

Telefon do jednostki (12) 65 24 260

Kierownik Oddziału (12) 65 24 260

Gabinety Lekarskie:  (12) 65 24 264;   (12) 65 24 265;   (12) 65 24 261

Pracownik socjalny: (12) 65 24 260

Telefon do Pacjentów (12) 6524 298

 

Kierownik Oddziału: lek. med. Małgorzata Bryła – specjalista psychiatra

Lekarze:

lek. med. Martyna Kędziora-Wysocka – specjalista psychiatra,

lek. med. Małgorzata Warmińska-Smyk specjalista psychiatra

lek. med. Magdalena Borowska – specjalista psychiatra

lek. med Anna Moskała

lek. med Alicja Kołacz

lek. med. Karolina Płaczek

Lek. med. Weronika Dziewońska

lek. med. Natalia Kostecka

lek. med. Agnieszka Sobuś

 

Psycholodzy:

mgr Katarzyna Szostok,

mgr Kinga Jaworska

mgr Agnieszka Stępień

 

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Danuta Kossak – Machno

 

Oddział zlokalizowany jest w budynku V B na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego i dysponuje 50 miejscami. Obejmuje opieką Pacjentki z Dzielnicy Kraków-Podgórze oraz powiatów limanowskiego, miechowskiego oraz części powiatu krakowskiego (gminy: Skawina, Czernichów, Igołomia, Iwanowice, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zastów, Zielonki. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są Pacjentki spoza rejonu. Oddział przyjmuje kobiety z różnymi problemami psychicznymi: rozpoznanymi psychoz, ostrych psychoz abstynencyjnych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń zachowania u osób upośledzonych, nerwic i zaburzeń adaptacyjnych.

W Szpitalu funkcjonuje Poradnia Psychiatryczna Przyszpitalna działająca w ramach kontraktu z NFZ, w której Pacjenci mogą kontynuować leczenie po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale. Rejestracja do Poradni pod tel. 12 6524 570.

Pacjentka zgłasza się do przyjęcia do Szpitala z następującymi dokumentami: skierowaniem na hospitalizację (wydanym przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Oddziału Ratunkowego, bądź lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej), dokumentem tożsamości – ze zdjęciem i numerem PESEL. Podczas przyjęcia do oddziału Pacjentka powinna mieć: ubranie do spania (piżama, koszula nocna), pantofle, bieliznę osobistą (kilka sztuk), przybory do mycia (bez ostrych narzędzi), mydło, szampon, grzebień, ręcznik, nietłukący się kubek, szlafrok bez paska, chusteczki higieniczne.

W oddziale realizowany jest program kompleksowego leczenia farmakologicznego, psychoterapeutycznego i psychospołecznego. Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, psychoedukacja, warsztaty psychologiczne, indywidualne spotkania w celach diagnostycznych, psychoterapeutycznych i wspierających. W oddziale prowadzona jest terapia zajęciowa – terapia przez sztukę, prace ręczne, biblioterapia, zajęcia ruchowe, zajęcia ogrodnicze. Treningi umiejętności:  higieniczny, dietetyczny, lekowy, samoobsługi, samodzielności. Dodatkowo Pacjentki uczestniczą w zajęciach terapeutycznych poza oddziałem w Centrum Terapii, gdzie korzystają z siłowni, pracowni ceramicznej, pracowni sztuki użytkowej, muzykoterapii, interakcji barw, treningu interpersonalnego, kafejki internetowej, biblioteki, klubu prasowego.

W trakcie pobytu w oddziale Pacjentki są objęte pomocą socjalną, która dotyczy m.in.  formalności związanych z kierowaniem Pacjentek do DPS, pomoc w występowaniu o przyznanie świadczeń finansowych,  usług opiekuńczych; współpracy z różnymi instytucjami pomocowymi, oraz innymi sprawami socjalno–bytowymi warunkującymi powrót Pacjentek do możliwie prawidłowego funkcjonowania społecznego.

W dni powszednie w godzinach 13.00 – 17.00;

w soboty , niedziele i święta w godzinach 10.00 – 11.30 i 13.00 – 17.00.

W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych rodziny mogą uzyskać zgodę kierownika oddziału na odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.

Odwiedziny odbywają się w świetlicy, a tylko u chorych leżących – na sali chorych.

Skip to content