Oddział Psychiatryczny – Małopolska Południe

Telefon do jednostki  (12) 65 24 220
Telefon do Ordynatora: (12) 65 24 291
Telefon do Pielęgniarki Oddziałowej: (12) 65 24 219
Telefon do Pacjentów: (12) 65 24 315
Kierownik jednostki:  lek. med. Tomasz Rewer – specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Murzyn Koordynator Wojewódzki ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Oddział zlokalizowany jest w budynku VII A na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego i dysponuje 45 łóżkami. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym i opieką obejmuje Pacjentów głównie z powiatów wielickiego i myślenickiego. O przyjęciu decyduje lekarz dyżurny Izby przyjęć według regulacji ogólnych obowiązujących w Szpitalu. Oddział ma charakter koedukacyjny – leczeniem są objęte zarówno kobiety jak i mężczyźni z rozpoznaniem psychozy z kręgu schizofrenii, z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami adaptacyjnymi.

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo poprzez oddziaływanie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne. W ofercie terapeutycznej Oddziału znajdują się programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjenta. Programy terapeutyczne dostosowane są dla wyszczególnionych grup Pacjentów, takich jak:
– Pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia opiera się głównie na pracy wglądowej,
– Pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia zawiera elementy terapii wspierającej i behawioralno-poznawczej,
– Pacjenci wymagający aktywizacji oraz pracy w zakresie poprawy funkcjonowania procesów poznawczych i umiejętności społecznych.
-Pacjenci leczący się w oddziale mają możliwość korzystania z następujących form terapii – społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, trening poznawczy, trening umiejętności społecznych, trening farmakologiczny, kolaż, psychorysunek, muzykoterapia, relaksacja, zajęcia integracyjne, trening kulinarny, mandala. Poza wyszczególnionymi formami zajęć terapeutycznych wszyscy Pacjenci oddziału mają możliwość korzystania z pracowni terapii zajęciowej.
Oddział ściśle współpracuje (na zasadzie leczenia koordynowanego) z Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego w Wieliczce.
Bardzo ważnym elementem pracy Oddziału jest współpraca z Rodzinami, która odbywa się poprzez konsultacje z elementami psychoedukacji oraz w nurcie systemowej terapii rodzin.

Odwiedziny odbywają się codziennie od godziny 8:00 do 19:00