Oddział Psychiatryczny Kraków – Śródmieście (OP-Ś )

Telefon do Sekretariatu (12) 65 24 228
Telefon do Kierownika Oddziału (12) 65 24 422
Telefon do Pielęgniarki Oddziałowej (12) 65 24 227
Telefon do Pacjentów: (12) 65 24 229

Kierownik oddziału: lek. med. Maciej Ujma – specjalista psychiatra 
Pielęgniarka oddziałowa:  mgr Małgorzata Dudek
Oddział znajduje się w budynku IV A, zlokalizowanym na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego i dysponuje 45 miejscami. Jest oddziałem stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym i przyjmuje mężczyzn z rejonu Krakowa – Krowodrzy, Miechowa, Tarnowa i powiatu krakowskiego. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są Pacjenci spoza rejonu.

Terapia w oddziale prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo – poprzez starannie dobrane nowoczesne leki, terapię zajęciową i ruchową oraz psychoedukację i psychoterapię.
W ofercie terapeutycznej oddziału znajdują się: programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjentów. Programy terapeutyczne są adresowane do poszczególnych grup z uwagi na rozpoznanie i przyjęty sposób leczenia.
O przyjęciu do oddziału decyduje lekarz Izby Przyjęć. Oddział współpracuje z Zespołami Leczenia Środowiskowego oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk na profilaktykę nawrotu choroby i kontynuację leczenia pozaszpitalnego – m.in. świadcząc usługi ambulatoryjne.

Odwiedziny bliskich Pacjentek hospitalizowanych w Oddziale są możliwe codziennie w godzinach 10.00 – 18.00.

Skip to content